Image processing

Image processing is een enorm breed domein bezaait met standaard technieken en tools. Naast deze standaard tools, die soms bruikbaar zijn, specialiseert LIME zich in image-analyse en processingproblemen die nadrukkelijk niet standaard zijn. Hiervoor heeft LIME topimagespecialisten in dienst met specifieke ervaring in de implementatie van oplossingen die moeten voldoen aan de meest stringente performance-eisen, bijvoorbeeld voor realtimesystemen.

 

Bekijk onze cases